Kdo se stará o Vaše děti

Jaroslav Striženec - Ředitel MŠ

Vystudoval jsem SPgŠ Litoměřice, obor výchovně-humanitní. Doplňující zkoušku z předškolní pedagogiky jsem úspěšně složil v červnu 2015. Před příchodem do MŠ jsem prakticky celý život pracoval v turismu hlavně hotelnictví. Ze všech míst kde jsem pracoval, si dovoluji vybrat ty, které nejvíce ovlivnily můj život a byly pro můj profesní růst nejzásadnější.

The World - práce na této lodi byla má první zahraniční zkušenost a v mnoha ohledech pro mě velkým přínosem. Nejen , že jsem poznal svět, ale hlavně jsem měl možnost spolupracovat s kolegy různých národností a náboženských vyznání. Na této lodi jsem pracoval jako Guest Service Agent (recepční).

The Sloane Club Chelsea v tomto typicky britském klubu jsem měl možnost seznámit se s britskou kulturou ale hlavně zlepšit svůj anglický jazyk. Zde jsem rovněž pracoval jako recepční.

Corinthia Hotel Prague na tomto hotelu v Praze jsem pracoval posledních 6 let před příchodem do MŠ. Začínal jsem na pozici Concierge a postupně se propracoval až na pozici Manager on Duty (vedoucí provozu). Zde jsem měl konečně možnost vyzkoušet si vedení týmu, ale hlavně jsem se naučil dělat zásadní rozhodnutí pod tlakem okolností.

Pokud mi bude umožněno vést tuto MŠ v dlouhodobém horizontu, rád bych z této školy vytvořil stabilní, důvěryhodnou a hlavně vyhledávanou školskou instituci.

Pedagogický sbor: J. Striženec, D. Chroustová, M. Balšánková, S. Zelenková, Z. Czellerová

 

Denisa Chroustová - Učitelka

Před nástupem do MŠ jsem studovala na SUPŠS v Kamenickém Šenově, posléze jsem absolvovala roční kurz anglického jazyka na Akademii J. A. Komenského, poté vysokoškolské studium na Univerzitě J. E. Purkyně.

Během studií jsem měla možnost účastnit se každoročního INTEGRA JAMu, pořádaném pedagogickou fakultou pro handikepované děti (převážně se jednalo o výtvarné workshopy). Současně s tím, jsem v rámci studia připravovala a realizovala různé muzejní a galerijní animace či  výtvarné workshopy na zadaná témata nebo výstavy pro děti z mateřských škol až po střední školy. Mimo jiné jsem pod soukromou firmou Best Star Agency, vyučovala anglický jazyk pro nejmenší ve vybraných mateřských školách v Ústí nad Labem a blízkém okolí. Momentálně si doplňuji pedagogické vzdělání dálkovou formou na SŠ AGC v Teplicích.

 

V mateřské škole sv. Zdislavy jsem od září 2018,  práce s těmi nejmenšími je sice náročná, ale naplňující.  Z toho důvodu jsem se rozhodla pokračovat v této práci a zároveň si doplnit vzdělání, abych se mohla tomuto odvětví věnovat i v budoucnu.

 

 

 

Soňa Zelenková - provozní pracovnice

Před nástupem do MŠ sv. Zdislavy jsem pracovala jako operátorka pro ČD, v rámci sociálních služeb jsem také pracovala v domově důchodců Čížkovice. Svůj volný čas dělím mezi rodinu a dobrovolnictví při Diecézní Charitě. Když mi náhodou vyjde chvilka, ráda si přečtu nějakou knihu, nebo kouknu na dobrý film. V MŠ dělám od května 2014, a je to pro mne zcela nová zkušenost, kterou si zatím užívám.

 

 

Zdenka Czellerová - Asistent pedagoga

Vystudovala jsem učební obor chemik–laborant a provozní chemii zakončenou maturitní zkouškou.

Jsem matkou dvou dětí. Narozením dcery se mi doslova změnil život, (kombinovaná zraková vada 2002 – 2020 péče o osobu blízkou).

Postupem času jsme si procházeli procesy integrace v běžných školským zařízeních. Vyzkoušela jsem si dlouhodobě hlídání a pomoc s následnou úspěšnou adaptací vietnamského chlapce v předškolním věku, přípravná třída ( škol. rok 2014/ 2015), první třída ( škol. rok 2015- 2016).

Po vlastních dlouholetých zkušenostech s péčí a integrací, jsem se v roce 2019 rozhodla pro rozšíření svého vzdělání, abych mohla dále pomáhat dětem, a to i dětem se zdravotním znevýhodněním. Úspěšně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga s praxí ve speciální škole Jaroslava Ježka pro nevidomé a slabozraké v Praze.

Krátce jsem pracovala jako sanitární sestra v nemocnici v Litoměřicích. Mé poslední pracovní místo bylo v MŠ, kde jsem dočasně pracovala jako školnice.

Svůj volný čas věnuji především rodině. Mám ráda turistiku a přírodu, kterou často navštěvujeme. Mezi mé další záliby patří hudba a jízda na motocyklu.