Kdo se stará o Vaše děti

Jaroslav Striženec - Ředitel MŠ

Vystudoval jsem SPgŠ Litoměřice, obor výchovně-humanitní. Doplňující zkoušku z předškolní pedagogiky jsem úspěšně složil v červnu 2015. Před příchodem do MŠ jsem prakticky celý život pracoval v turismu hlavně hotelnictví. Ze všech míst kde jsem pracoval, si dovoluji vybrat ty, které nejvíce ovlivnily můj život a byly pro můj profesní růst nejzásadnější.

The World - práce na této lodi byla má první zahraniční zkušenost a v mnoha ohledech pro mě velkým přínosem. Nejen , že jsem poznal svět, ale hlavně jsem měl možnost spolupracovat s kolegy různých národností a náboženských vyznání. Na této lodi jsem pracoval jako Guest Service Agent (recepční).

The Sloane Club Chelsea v tomto typicky britském klubu jsem měl možnost seznámit se s britskou kulturou ale hlavně zlepšit svůj anglický jazyk. Zde jsem rovněž pracoval jako recepční.

Corinthia Hotel Prague na tomto hotelu v Praze jsem pracoval posledních 6 let před příchodem do MŠ. Začínal jsem na pozici Concierge a postupně se propracoval až na pozici Manager on Duty (vedoucí provozu). Zde jsem měl konečně možnost vyzkoušet si vedení týmu, ale hlavně jsem se naučil dělat zásadní rozhodnutí pod tlakem okolností.

Pokud mi bude umožněno vést tuto MŠ v dlouhodobém horizontu, rád bych z této školy vytvořil stabilní, důvěryhodnou a hlavně vyhledávanou školskou instituci.

Pedagogický sbor: Denisa Chroustová, Pavla Kukalová,  Kateřina Forróvá

 

 

 

 

Soňa Zelenková - provozní pracovnice

Před nástupem do MŠ sv. Zdislavy jsem pracovala jako operátorka pro ČD, v rámci sociálních služeb jsem také pracovala v domově důchodců Čížkovice. Svůj volný čas dělím mezi rodinu a dobrovolnictví při Diecézní Charitě. Když mi náhodou vyjde chvilka, ráda si přečtu nějakou knihu, nebo kouknu na dobrý film. V MŠ dělám od května 2014, a je to pro mne zcela nová zkušenost, kterou si zatím užívám.