Charita

Přestože zřizovatelem školky je Biskupství litoměřické, provozuje ji Diecézní charita Litoměřice.

Mateřská škola je jedním z mnoha projektů litoměřické Diecézní charity. Mezi cílové skupiny Charity patří senioři, handicapované matky s dětmi, sociálně znevýhodnění občané, zadlužení občané, cizinci, ženy v prostituci a také děti.

Rozhodnutí provozovat mateřskou školu církevní a navíc česko-německou vzešlo z faktu, že v blízkém okolí není žádná škola podobného typu. Nápad seznamovat děti s právě němčinou vzešel z dlouholeté spolupráce litoměřické Diecézní charity s německou charitou.

Více o činnosti Diecézní charity Litoměřice naleznete na www.dchltm.cz.