Kdo jsme

Naše školka poskytne Vašim dětem předškolní vzdělávání založené na školním vzdělávacím plánu, stejně jako jiné mateřské školy. Určité specifikum však Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy nabízí.

V naší MŠ je relativně malý kolektiv max. 24 dětí na dva pedagogy, to nám umožňuje lepší individuální přístup jak při volné činnosti, tak při řízené činnosti.

V průběhu dne se děti navíc seznamují s cizím jazykem, kterým je němčina. Nejedná se o cílenou výuku, chceme dětem jazyk představit, aby se ho naučily slyšet a případně použít základní německé fráze a slovíčka. Vzdělávání probíhá hlavně formou praktických ukázek a osobní zkušeností.

Během školního roku se snažíme účastnit se společenských akcí jako jsou výstavy na Zahradě Čech, v knihovně, v divadle a podobně. Navíc se nám podařilo zajistit na pravidelné využívání keramickou dílnu a soukromou solnou místnost(jeskyni). Jinými slovy, snažíme se vytvářet pro děti zážitky, které si budou pamatovat, budou je bavit a něco se při nich naučí.