Sváťa u nás 2015

Svá'tův loutkový soubor navštívil naší MŠ