Co nabízíme

 • Základní předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 7 let.
 • Kolektiv dětí různého věku.
 • Seznámení s německým jazykem, ale také s kulturou německy mluvících zemí.
 • Setkání dětí s němčinou i v podání rodilých mluvčí.
 • Výchovu dětí vycházející z křesťanské etiky.
 • Pomoc dětem vytvořit si jasné, pevné a tradicí prověřené životní postoje, a tím rozvíjet osobnost dítěte směrem k odpovědnému, odolnému a vnitřně šťastnému člověku.
 • Seznámení dětí se základy náboženství. V případě zájmu dětí, respektive rodičů
 • Mimoškolní aktivity

Co rádi podnikáme

 • Aktivně spolupracujeme se zařízením Domov pro seniory na Dómském pahorku. Jednak se naše děti účastní různých akcí pořádaných domovem a jednak využíváme prostor domova jako například tělocvičny, solné jeskyně nebo keramické dílny.
 • Účastníme se různých akcí, které pořádá knihovna Karla Hynka Máchy.
 • Navštěvujeme místní divadlo a kino s ohledem na kulturní rozvoj našich dětí.
 • Pořádáme maškarní bály a tématické dny.
 • Navštěvujeme místní museum a galerii.
 • Účastníme se akcí pro děti, které pořádá Zahrada Čech.
 • Pokud to počasí dovolí, velmi často chodíme na celodenní výlety do přírody.
 • Jezdíme na výlety po okolí (zoologické zahrady, museum v Ústínad Labem, Indiánská vesnička Rosehil a mnoho dalších).