Co nabízíme

  • Základní předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 8 let.
  • Kolektiv dětí různého věku.
  • Seznámení s německým jazykem, ale také s kulturou německy mluvících zemí.
  • Setkání dětí s němčinou i v podání rodilých mluvčí.
  • Výchovu dětí vycházející z křesťanské etiky.
  • Pomoc dětem vytvořit si jasné, pevné a tradicí prověřené životní postoje, a tím rozvíjet osobnost dítěte směrem k odpovědnému, odolnému a vnitřně šťastnému člověku.
  • Seznámení dětí se základy náboženství. V případě zájmu dětí, respektive rodičů
  • Mimoškolní aktivity (jazykové kurzy pro předškoláky, turistické výlety po okolí