Zápis do MŠ sv. Zdislavy

Zápis se koná ve středu 10.5.2023

Ředitel Česko-německé mateřšké školy sv. Zdislavy vyhlašuje:

 

 

zápis nových dětí pro školní rok 2023/24.

Zápis se bude konat v prostorách MŠ (Kosmonautů 2022, Litoměřice) ve středu 10.5. 2023 od 08:00 do 11:00 dopoledne a od 14:00 do 16:30 odpoledne. Rodiče, resp. zákonné zástupce prosíme, aby si přinesli svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, nicméně je velmi vítána.

 

Česko-německá MŠ sv. Zdislavy, nabízí práci s dětmi v malých kolektivech s důrazem na individuální rozvoj dítěte, maximální počet dětí na jednoho pedagoga, v době přímé pedagogické činnosti je 12, v reálu je to však 8-10 dětí.
Tak jako většina ostatních MŠ, i my chodíme do divadla, na akce pořádané městem, jezdíme na výlety mimo město apod. Nicméně s počtem 2 pedagogů, 1 ředitele a 1 školní asistentky můžeme zařučit opravdu individuální přístup s důrazem na dobrou atmosféru během dne.

Jakožto církevní MŠ, pokládáme za nutné, seznámit naše děti s oběma pohledy na tradice a zvyklosti v naší zemi (např. Velikonoce – při vysvětlování nabídneme tradiční pohled s pomlázkou a malovaným vajíčkem, ale také příběh o "Vzkříšení").

V celkovém pohledu se pak snažíme o obecný rozvoj všech vlastností dítěte, s větším důrazem na pohyb, budování zdravého sebevědomí a vytváření zážitků.

Nakonec bych rád zdůraznil naši již víceletou zkušenost se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nakonec, přijďte se sami přesvědčit.

Krédo: "Výchova, je zaležitostí srdce"

 

 

Jaroslav Striženec

 

Ředitel MŠ

 

Česko-německá MŠ sv. Zdislavy Litoměřice

Tel: 733 755 808

Email: skolkazdislava@centrum.cz

Web: www.skolka-zdislava.cz