Věkové složení našich dětí

  • Věkové složení 2 - 4 roky : 7   dětí
  • Věkové složení 4 - 5 let    : 12 dětí
  • Věkové složení 5 - 6 let:   : 1   dítě