Těšíme se na Ježíška

Téma na týden od 19.12. do 23.12.2016

 

Těšíme se na Ježíška

(19. 12. - 23. 12. )

Pondělí:

Dnes půjdeme do divadla na vánoční představení.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj estetického cítění; posilování sebekontroly a společenského chování; posilování vztahu k luteratuře a divadlu

 

Úterý:

Dnes naši školku navštíví canisterapeutka s pejskem a vyzkoušíme si několik zajímavých canisterapeutických aktivit.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj vyšších mravních citů; rozvoj vztahu ke zvířatům; zábava a uvolnění

 

Středa:

Dnes půjdeme navštívit domov pro seniory na Pahorku a budeme vyrábět z keramiky. Odpoledne nás pak čeká besídka, kde ukážeme, co jsme se pěkného naučili.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování jemné motoriky; posilování prosociálního cítění a úcty ke stáří; trénování paměti a komunikačních dovedností; posilování sebevědomí

 

Čtvrtek:

Dnes si popovídáme o tom, jak se slaví Vánoce v různých rodinách. Co kdo mívá k jídlu, kam kdo o Vánocích pojede a co pěkného budeme dělat.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj vyšších mravních citů; relaxace; posilování vztahu ke tradicím

 

Pátek:

Popovídáme si o tom, jaký je význam Vánoc. Proč je důležité se k sobě chovat hezky a užívat si Vánoc. Poslechneme si několik koled a nakonec si mimořádně pustíme vánoční pohádku.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj vyšších citů; rozvoj vztahu ke tradicím; rozvoj prosociálního cítění; rozvoj dobrého vztahu k literatuře; rozvoj pasivních hudebních dovedností