Téma na týden: Zimní radovánky

Téma na týden od 23.-27.1.2017

Zimní radovánky

23. 1. - 27. 1.

Pondělí:

Nejprve si povíme zážitky z víkendu. Pak si připomeneme, jak vypadá zima u nás a jaké může být počasí a především, co všechno můžeme v různém počasí venku i doma dělat. Rozdělíme si činnosti podle počasí a podle roční doby. Poté si vyrobíme papírovou čepici.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikace a schopnosti sebereprezentace; vytváření povědomí o počasí a vlivech přírody na naše fungování; posilování pozitivního vztahu ke sportovním aktivitám a pohybu na čerstvém vzduchu; rozvoj myšlení; rozvoj schopnosti učení; trénování jemné motoriky; trénování schopnosti sebevyjádření pomocí obrazových prostředků; posilování kreativity; trénování dovednosti malování a práce s barvami

 

Úterý:

Dnes se zaměříme na činnosti, které můžeme dělat v zimě venku. Zkusíme si je vyjmenovat a motoricky předvést. Začneme se učit i zimní básničku.

 

Šampióni lyžování

uhánějí z horských strání.

Hurá šupem ze svahu,

Chce to hlavně odvahu.

 

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikace a schopnosti sebereprezentace; vytváření povědomí o počasí a vlivech přírody na naše fungování; posilování pozitivního vztahu ke sportovním aktivitám a pohybu na čerstvém vzduchu; rozvoj myšlení; rozvoj schopnosti učení; rozvoj paměti; rozvoj sluchové diferenciace

 

Středa:

Dnešním tématem jsou zimní sporty. Povíme si, co to je taková zimní olympiáda, jak různé sporty vypadají a jak se říká těm, kteří tyto sporty provozují. Poté budeme pokračovat s básničkou. Poté půjdeme na keramiku do domova pro seniory na Pahorku.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností; rozšiřování poznatků o poznatky ze sportovní oblasti; posilování dobrého vztahu k pohybu a sportovním aktivitám; prevence úrazů; vytváření správných návyků; zakládání schopnosti myslet v souvislostech; podpora přechodu od pojmového k logickému myšlení; trénování jemné motoriky; posilování dobrého vztahu ke starým lidem a vyšších citů; rozvoj kreativity

 

Čtvrtek:

Německý čtvrtek

Výchovně vzdělávací cíle: trénování paměti a komunikačních dovedností

 

Pátek:

Zopakujeme si, co všechno jsme se naučili a poté si pomocí obrázků zahrajeme několik her.

Výchovně vzdělávací cíle: Trénování komunikace; trénování paměti; relaxace; trénování motoriky; posilování kolektivu; posilování sebevědomí