Téma na týden: Moje tělo

Téma na týden od 30. 1. -3. 2. 2017

Moje tělo

30. 1. - 3. 2.

Pondělí:

Nejprve si povíme, co hezkého jsme dělali o víkendu. Poté si povíme, o čem si budeme celý týden povídat. Povíme si, jaké části má naše tělo a budeme si na jednotlivé části ukazovat. Poté si zahrajeme hru.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností; trénování sebereprezentace; posilování odvahy; posilování schopnosti se prosadit; rozšiřování poznatků; trénování hrubé motoriky; preventivní působení

Úterý:

Dnes se budeme bavit o tom, jaké máme smysly. V návaznosti na to si zahrajeme několik kimových her.

Výchovně vzdělávací cíle: rozšiřování poznatků; trénink soustředění; posilování smyslové percepce; trénování schopnosti myslet v souvislostech; zábava a uvolnění; posilování dobrých vztahů v kolektivu

Středa:

Nejprve si zopakujeme znalosti z předchozích dní a pak si povíme, co to jsou kosti, svaly a velmi okrajově si povíme o vnitřních orgánech, které máme v těle. Poté si nakreslíme obrázek.

Výchovně vzdělávací cíle: rozšiřování poznatků; vytváření správných návyků; prevence nemocí; trénování schopnosti myslet v souvislostech; trénování jemné motoriky

Čtvrtek:

Německý čtvrtek

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností a paměti

Pátek:

Dnes si zopakujeme, co jsme se naučili během týdne a pomocí obrázků budeme poznávat části těla i některé vnitřní orgány. Poté si zahrajeme několik her.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování paměti a myšlení; rozvoj pojmového aparátu; rozvoj schopnosti myslet v souvislostech; rozvoj zrakové diferenciace; rozvoj znalostí v oboru anatomie; prevence nemocí; posilování dobrého vztahu ke svému tělu a zdraví; posilování významu zdraví v životě dítěte