Téma na týden: Masopust doba postní

Téma na týden 13. - 17. 2. 2017

 

Masopust, doba postní

13. 2. - 17. 2.

Pondělí:

Povíme si, co hezkého jsme zažili během víkendu. Poté si povíme, co to vlastně ten masopust je. Poté začneme s výrobou papírových masek.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování paměti; trénování komunikačních dovedností; trénování schopnosti sebereprezentace; rozšiřování poznatkové báze; trénování jemné motoriky; rozvoj kreativity; rozvoj schopnosti sebevyjádření pomocí obrazových technik umění

Úterý:

Popovídáme si o tom, co to je půst, kdy by se měl držet a co to znamená. Povíme si i jak je důležité chovat se v tomto období na sebe hezky. Poté budeme pokračovat s výrobou masek.

Výchovně vzdělávací cíle: rozšiřování poznatků; trénování komunikace; rozvoj a posilování vyšších mravních citů; posilování prosociálního cítění; posilování kolektivu; trénování jemné motoriky; rozvoj kreativity

Středa:

Dnes se budeme soustředit na to, co můžeme dělat pro své blízké a jak se k nim máme chovat. Připomeneme si, jaké vlastnosti má dobrý kamarád a jaké ne. Co to znamená chovat se k někomu hezky. Povíme si také, co bychom dělat rozhodně neměli. Poté budeme trénovat stříhání.

Výchovně vzdělávací cíle: posilování vyšších mravních citů; rozvoj prosociálního myšlení i jednání; zakládání správných návyků ve společenském kontaktu; posilování dobrých vztahů ke kamarádům i rodině; posilování kolektivu; trénování jemné motoriky

Čtvrtek:

Německý čtvrtek

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností a paměti

Pátek:

Zopakujeme si, co jsme se naučili během týdne. Pak si uděláme malou diskotéku a zahrajeme si několik her.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností; trénování jemné i hrubé motoriky; posilování dobrých vztahů k hudbě; rozvoj sluchové diferenciace; zábava a uvolnění; posilování dobrých vztahů v kolektivu