Téma na týden: Jak se mám o sebe starat

Téma na týden 6. - 10. 2. 2017

 

Jak se mám o sebe starat

6. 2. - 10. 2.

Pondělí:

Nejprve si budeme vyprávět, co hezkého jsme dělali o víkendu. Poté si zopakujeme, co jsme si dříve říkali o prevenci nemocí. Nakonec začneme tvořit kolář z barevného papíru.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikačních dovedností; posilování vztahu ke zdravému životnímu stylu; prevence nemocí a úrazů; rozšiřování pojmového aparátu; trénování jemné motoriky; rozvoj kreativity

Úterý:

Dnes se zaměříme na to, proč je důležité dbát o hygienu a co to vlastně všechno obnáší. Proč je důležité si mýt ruce a jak. S dětmi se také připomeneme jakým správným způsobem se mají čistit zuby.

Výchovně vzdělávací cíle: prevence nemocí; posilování vztahu ke zdravému životnímu stylu; zakládání správných návyků; trénování komunikačních dovedností; trénování jemné motoriky a kreativity

Středa:

Dnes si povíme, jak máme jíst, abychom byli zdraví. Také si povíme, jak máme jíst. Zdůrazníme si i jak moc je důležité dodržovat pitný režim. Poté společně navštívíme domov na Pahorku, kde budeme tvořit v keramické dílně.

Výchovně vzdělávací cíle: prevence nemocí; posilování správných návyků zdravého životního stylu; rozšiřování poznatkové báze; trénování komunikace; trénování jemné motoriky; trénování hrubé motoriky; posilování dobrého vztahu ke starým lidem a vyšších mravních citů

Čtvrtek:

Německý čtvrtek

Výchovně vzdělávací cíle: trénování komunikace a paměti

Pátek:

Nejprve si zopakujeme, co jsme se naučili během týdne. Pak si společně zahrajeme několik pohybových her. Nakonec budeme pracovat na grafomotorických listech.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování paměti; trénování komunikačních dovedností; trénování hrubé i jemné motoriky; zábava a uvolnění; trénování grafomotorických dovedností