Svátky klidu, míru a přátelství

Téma na týden od 12.12. do 16.12 2016

Svátky klidu, míru a přátelství

(12. 12. - 16. 12.)

Pondělí:

Dnes si povíme, jak slavili Vánoce naši předkové. Co jedli, co zpívali a jak u nich vypadaly Vánoce. Popovídáme si o tom, jak moc se lišily tyto Vánoce od těch, které známe teď. Poté se pustíme do výroby vánoční výzdoby.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí týkající se tradic; rozvoj dobrého vztahu k historii; rozvoj schopnosti myslet v souvislostech; rozvoj estetického cítění; rozvoj zrakové diferenciace; rozvoj jemné motoriky

 

Úterý:

Dnes půjdeme za babičkami a dědečky do domova pro seniory na Pahorku a předvedeme jim, co jsme se pěkného naučili.

Výchovně vzdělávací cíle: vytváření a posilování vyšších citů; rozvoj prosociálního cítění; rozvoj dobrého vztahu a úctě ke stáří; trénování paměti; trénování komunikačních dovedností

 

Středa:

Budeme si povídat o tom, jaké jsou vánoční zvyky, které se dochovaly z dob našich prababiček. Některé si i vyzkoušíme. Poté si přečteme povídku Josefa Lady o Vánočních zvycích.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování hudebních dovedností; rozvoj estetického cítění; rozvoj kreativity; rozvoj zrakové a sluchové diferenciace; rozvoj jemné motoriky; rozvoj dobrého vztahu k historii; rozvoj myšlení v souvislostech; trénování paměti

 

Čtvrtek:

Německý čtvrtek.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj komunikačních dovedností a paměti; rozvoj jemné motoriky; rozvoj samostatnosti; posilování vztahu ke tradicím

 

Pátek:

Dnes půjdeme na náměstí zdobit vánoční stromeček. Odpoledne nás také navštíví otec Szeliga a poví nám něco o Vánocích.

Výchovně vzdělávací cíle: posilování dobrých vztahů ke tradicím; rozvoj vztahů ke svému městu; rozvoj kulturních znalostí