Spolupráce s obcí sokolskou

Tato spolupráce nám svými principy, zásadami a cíli, přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví, vede ke zdravému životnímu stylu a pohybové aktivitě.

  • Zdravý životní styl
  • Vytváření zdravých životních návyků a postojů
  • Pohybová aktivita
  • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
  • Zvýšení podílu hudební výchovy
  • Příprava nejstarších dětí na životní posun