Školní rok 2017/18

Nový školní rok začal!

Vážení rodiče a přátelé MŠ,

 

 

už je to měsíc co začal nový školní rok a pro naší školku to bude rok celkem zásadní z několika hledisek. Jednou z priorit tohoto roku bude příprava dětí na zápis do základních škol, tento proces si vezmu na starost já a pevně věřím, že se nám společnými silami podaří připravit děti tak nejlépe, jak to jen půjde. Další prioritou budou logopedická a dechová cvičení pod vedením paní učitelky Bc. M. Červené, za tuto spolupráci jsem moc rád a slibuji si od ní mimo jiné celkové zlepšení mluveného slova u dětí. Po velmi pozitivních zkušenostech z minulých výletů, bylo celkem nasnadě začlenit výlet i v tomto roce, s největší pravděpodobností opět proběhne na jaře a je možné, že se pojede dál autobusem o který se asi podělíme s MŠ Klubíčko (u parku). Přesný datum, program a cena budou včas oznámeny.

Německý jazyk bude i nadále doplňkovou aktivitou a budeme ve výuce pokračovat v nastavených parametrech. Já se v lednu zúčastním konference na přeshraniční spolupráci a doufám, že se mi podaří navázat dlouhodobější spolupráci s německou stranou, tak abychom měli k dispozici další rodilé mluvčí. V tomto ohledu stále běží kooperace v rámci projektu "sousední světy" http://sousednisvety.info/

Krom všech těchto aktivit budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s FCHLTM a to zejména v mezigeneračních aktivitách napojených na keramickou dílnu, hudební a jiná umělecká představení.

Není třeba zmiňovat, že tak, jak už je u nás zvykem, budeme i nadále v naší MŠ udržovat hlavně dobrou, klidnou, rodinnou atmosféru se zaměřením na praktické dovednosti dětí a jejich komunikaci, konkrétní plány jako vždy najdete na nástěnce v šatně MŠ.

 

Do tohoto školního roku přeji všem hlavně zdraví, dobrou náladu a všechno ostatní už se přidá.

 

S pozdravem

Jaroslav Striženec

Ředitel MŠ