MŠ sv. Zdislavy je přejmenována

Nový název pro vaši školku

Vážení zákonní zástupci, přátelé MŠ

 

ná základě návrhu a schválení rady školské právnické osoby z konce roku 2022, proběhlo přejmenování MŠ. Tato změna vešla v platnost vydáním rozhodnutí dne 11.5.2023 na MŠMT.  Nově se budeme nazývat Mateřská škola sv. Zdislavy Litoměřice. Důvodů k tomotu kroku je několik, ten hlavní je, že se chceme zaměřovat na rozvoj mateřského jazyka a z našich zkušeností je důležité netříštit pozornost dětí a nevytvářet možné špatné návyky tím že je budeme učit NJ. Dalším důvodem je nenaplnění potenciálu spolupráce s německou stranou, tudíž je logické, že jsme nechtěli mystifikovat budoucí rodiče zavadějícím názvem MŠ.  Z tohoto důvodu dojde také k přepracování plánů a záměrů v našem vzdělávání, na konečné podobě se pracuje a budete s ní seznámeni ke konci tohoto roku. 

Jaroslav Striženec

Ředitel MŠ