Copak je ten Advent?

Téma na týden od 28. 11. do 2. 12. 2016

 

Copak je ten advent?

(28. 11. - 2. 12.)

Pondělí:

Dnes si vysvětlíme, co to znamená pojem advent. Povíme si, kdy začíná, kdy končí a proč je slavíme. Poté si každý vymaluje obrázek a společně z obrázků utvoříme adventní kalendář.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí; rozvoj estetického cítění; rozvoj kreativity; rozvoj jemné motoriky; rozvoj grafických dovedností

 

Úterý:

Dnes si budeme povídat o tom, co všechno do adventu patří a jaká je křesťanská historie tohoto času. Poté si vystříháme vločky do oken.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí; rozvoj vyšších mravních citů a prosociálního cítění; rozvoj estetického cítění; rozvoj kreativity; rozvoj jemné motoriky;

 

Středa:

Povíme si něco o svátku svatého Mikuláše. Řekneme si, kdo to svatý Mikuláš byl. Vysvětlíme si, proč na začátku prosince obchází domácnosti s čertem a andělem. Nakonec se naučíme několik říkadel, abychom věděli, co Mikulášovi povíme, až nás navštíví.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí týkajících se kulturních zvyklostí; trénování paměti; trénování komunikačních dovedností

 

Čtvrtek:

Německý čtvrtek: nejdříve si zopakujem co už známe, pak si popovídáme o tradicích v německu.

Výchovně vzdělávací cíle: trénování paměti a komunikačních dovedností

 

Pátek:

Dnes si zazpíváme několik vánočních a zimních písniček za doprovodu klavíru, tak abych se je pořádně procvičili, nakonec si zahrajem několik her.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj paměti;  rozvoj vztahu ke tradicím; rozvoj estetického cítění; rozvoj kreativity; rozvoj sluchové diferenciace; rozvoj jemné motoriky; rozvoj hudebních dovedností