Adventní čas

Téma na týden od 5.12.2016 do 9. 12. 2016

Adventní čas

(5. 12. - 9. 12.)

Pondělí:

Povíme si něco o svátku svatého Mikuláše. Řekneme si, kdo to svatý Mikuláš byl. Vysvětlíme si, proč na začátku prosince obchází domácnosti s čertem a andělem. Nakonec se naučíme několik říkadel, abychom věděli, co Mikulášovi povíme, až nás navštíví. Poté Mikulášovi nakreslíme obrázek.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí týkajících se kulturních zvyklostí; trénování paměti; trénování komunikačních dovedností, rozvoj jemné motoriky, rozvoj kreativity, rozvoj pozitivního vztahu k tradicím

Úterý:

Dnes nás ve školce navštíví Mikuláš a my ho pořádně přivítáme.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj znalostí týkajících se kulturních zvyklostí; rozvoj pozitivního vztahu k tradicím; zábava a odreagování

 

Středa:

Dnes navštívíme keramickou dílnu v domově pro seniory na Pahorku.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj vyšších mravních citů; trénování paměti; rozvoj estetického cítění; rozvoj kreativity; rozvoj zrakové diferenciace; rozvoj jemné motoriky;

 

Čtvrtek:

Německý čtvrtek

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj komunikačních dovedností a paměti

 

Pátek:

Dnes si společně vyrobíme papírový Betlém kako symbol Vánoc a ozdobu školky. Povíme si něco o jeho historii. Nakonec si přečteme a rozebereme několik příběhů Astrid Lindgrenové.

Výchovně vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky; rozvoj kreativity; rozvoj pozitivního vztahu k tradicím; rozvoj estetického cítění; rozvoj vztahu k literatuře; trénování paměti; relaxace