Zápis do MŠ proběhne dne 3.6. 2020 a to v časech 08:00-11:00 a 14:00-17:00 hodin.

Téma týdne "MOJE HRAČKA"

Bylo nebylo... jedno malé Dividlo... Sváťovo Dividlo! Do tohoto Dividla, jsme se šli podívat v rámci tématického týdne " moje hračka"

Uzavření MŠ - vánoce

UPOZORŇUJEME rodiče, že mateřská škola bude po dobu vánočních prázdnin tj. 21.12.2020 - 4.1.2021 UZAVŘENA.

PROJEKTOVÉ DNY

Vzhledem ke Covidu 19 jsou omezení, ale i přesto plánujeme tzv. PROJEKTOVÉ DNY mimo MŠ.

Naše školka chystá minimálně čtyři takové dny.

Spolupráce s obcí sokolskou

Tato spolupráce nám svými principy, zásadami a cíli, přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví, vede ke zdravému životnímu stylu a pohybové aktivitě.

Věkové složení našich dětí

  • Věkové složení 2 - 4 roky : 7   dětí
  • Věkové složení 4 - 5 let    : 12 dětí
  • Věkové složení 5 - 6 let:   : 1   dítě

Vítáme Vás po prázdninách

V naší krásné školce svaté Zdislavy věříme, že nás zlý bubák Coroňák nepřemůže a tak si spolu užijeme rok plný pohody a zábavy.

Hledáme asistenta pedagaga-uzavřeno

Informace k nově vzniklému pracovnímu místu

Dětský den

Jak jsme strávili dětský den

Jak jsme trávili nouzový stav

Co všechno jsme změnili a připravili v naší školce v době, kdy jsme neměli otevřeno.

Otevření Mateřské školy

Informace k plánovanému znovuotevření mateřské školy