12.1.2021. Projekt zaměřený na canisterapii: Poznej svého psa

 • Program č.1 - Poznej svého psa I
  Cílem tohoto programu je naučit děti správně zacházet se psem (ať už 
  svým či cizím) a eliminovat tak možnost jejich zranění.  Je určen dětem 
  od 3 do 12 let a vždy je přizpůsoben věku a možnostem dětí. Na program
  vozíme speciálně vycvičené canisterapeutické psy.

 • www.canisterapie.net

 

18.12.2020. Nás navštíví Divadlo Na klice...to máme ale kliku :)

********************************************************************************************************************************

Vzhledem k preventivním opatřením nařizenými vládou ČR došlo ke zrušení řady akcí plánovaných na nejbližší dny. Věříme, že se situace brzy zlepší a budeme moci opět navštěvovat akce pořádané městem a dalšími institucemi.

********************************************************************************************************************************

4.5. Navštívíme dopravní hřiště.

 • Prosíme rodiče, aby tento den měly děti s sebou vlastní helmy.

 

6.5. Kreativní dílnička

13.5. Představení složek integrovaného záchranného systému na dopravním hřišti.

 • Týká se jen předškoláků.

 

14.5. Divadelní představení v divadle K. H. Máchy se zahájením v 8:30.

 

20.5. zápis na školní rok 2020/21

 • 08:00-11:00, 14:00-17:00

 

1.6. Dětský den spojený s výletem do Bohušovického dětského centra

 • (Bližší informace budou dodány po potrzení.)

 

Vyberte:

Rok svatého Josefa

Rok svatého Josefa

8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“

Místo: Česká republika
Termín: 1. 1. 2021 — 31. 12. 2021

Rok svaté Ludmily

Rok svaté Ludmily

Letos si připomínáme 1100. výročí zavraždění svaté Ludmily. 

Místo: Česká republika
Termín: 1. 1. 2021 — 31. 12. 2021

Kurzy češtiny pro cizince

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

 

Od 4 ledna 2021  zahajujeme nové kurzy výuky českého jazyka pro cizince.Všechny kurzy probíhají

týdně od 4.1. do 24. 6. a další kurz od 8.9. do 31.12 2021

 

 

.Tuto aktivitu pořádá Farní charita Praha 14 za finanční podpory m. č. Praha 14 a MVČR.

Termíny kurzů:

dospělí - začátečníci: pondělí 18:00 - 19:30, středa 18:00 – 19:30,

dospělí - pokračovací kurz: úterý 18:00 - 19:30, čtvrtek 18:00 – 19:30

dětské kurzy: úterý 15:00 - 16:30 a 16:30 – 18:00. Rozřazení dětí do kurzů bude po přezkoušení

lektorem.

Kurz pro děti z mateřských škol : úterý a čtvrtek 18:00 – 19.30

Do kurzů je možné přihlásit se ještě v průběhu února, na další kurz potom během září, v kanceláři Farní charity Praha 14, mailem:

fch@praha14.charita.cz nebo telefonicky na mobilním čísle 739 203 254.

Místo: Charita Praha 14
Termín: 5. 2. 2021, 17:43 — 31. 12. 2021, 17:43

Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě (Komunitní centrum Nové Hrady)

Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě (Komunitní centrum Nové Hrady)

Výstava s názvem Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě mapuje životy lidí, kteří bydlí ve vyloučené lokalitě Novohradská v Českých Budějovicích, kde od října 2013 Diecézní charita České Budějovice realizuje projekt Komunitní práce Novohradská. Autory fotografií jsou komunitní pracovníci, kteří v místě působí. Putovní výstavu můžete v listopadu 2021 shlédnout v Komunitním centru Nové Hrady.

Místo: Komunitní centrum Nové Hrady, Hradební 244
Termín: 1. 11. 2021 — 31. 12. 2021

Program na prosinec

Program na prosinec
Místo: Zliv
Termín: 1. 12. 2021, 16:13 — 31. 12. 2021, 16:13

DAR SRDCE

DAR SRDCE

Zveme Vás k zapojení se do pomoci potřebným rodinám. Chystáme vánoční balíčky pro potřebné. 

Místo: Charita Jablunkov, Bezručova 130, 73991 Jablunkov
Termín: 1. 12. 2021, 22:27 — 17. 12. 2021, 22:27

Výstava příběhů z Indie

Výstava příběhů z Indie

,,Za naše úspěchy vděčíme Vám...."

Místo: Dobruška, Kostelní ulice
Termín: 2. 12. 2021, 09:14 — 14. 2. 2022, 14:00

Příběhy z Indie na plotě

Příběhy z Indie na plotě

Zveme Vás do Dobrušky, která leží v krásném podhůří Orlických hor v údolí Zlatého potoka, kde si můžete prohlédnout naši putovní výstavu "Za naše úspěchy vděčíme vám". 

Místo: Dobruška - plot před kostelem sv. Václava
Termín: 2. 12. 2021 — 14. 2. 2022

"Táta by byl na mě hrdý."

"Táta by byl na mě hrdý."

Zveme Vás do Nechanic, kde si můžete prohlédnout I. část naší putovní výstavy příběhů z Indie nazvané "Za naše úspěchy vděčíme Vám". 

Místo: Nechanice - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Termín: 2. 12. 2021 — 29. 12. 2021

Motivace klienta ke změně v životě

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 12. 2021, 08:30 — 7. 12. 2021, 16:00