Kdo se stará o Vaše děti

Jaroslav Striženec - Ředitel MŠ

Vystudoval jsem SPgŠ Litoměřice, obor výchovně-humanitní. Doplňující zkoušku z předškolní pedagogiky jsem úspěšně složil v červnu 2015. Před příchodem do MŠ jsem prakticky celý život pracoval v turismu hlavně hotelnictví. Ze všech míst kde jsem pracoval, si dovoluji vybrat ty, které nejvíce ovlivnily můj život a byly pro můj profesní růst nejzásadnější.

The World - práce na této lodi byla má první zahraniční zkušenost a v mnoha ohledech pro mě velkým přínosem. Nejen , že jsem poznal svět, ale hlavně jsem měl možnost spolupracovat s kolegy různých národností a náboženských vyznání. Na této lodi jsem pracoval jako Guest Service Agent (recepční).

The Sloane Club Chelsea v tomto typicky britském klubu jsem měl možnost seznámit se s britskou kulturou ale hlavně zlepšit svůj anglický jazyk. Zde jsem rovněž pracoval jako recepční.

Corinthia Hotel Prague na tomto hotelu v Praze jsem pracoval posledních 6 let před příchodem do MŠ. Začínal jsem na pozici Concierge a postupně se propracoval až na pozici Manager on Duty (vedoucí provozu). Zde jsem měl konečně možnost vyzkoušet si vedení týmu, ale hlavně jsem se naučil dělat zásadní rozhodnutí pod tlakem okolností.

Pokud mi bude umožněno vést tuto MŠ v dlouhodobém horizontu, rád bych z této školy vytvořil stabilní, důvěryhodnou a hlavně vyhledávanou školskou instituci.

 

Anička Zelenková

 

Přijala jsem pracovní pozici učitelky ve vaší mateřské škole. Ve vaší organizaci bych chtěla pracovat především proto, že zde panuje velice přátelská atmosféra, vedení školky je přístupno novým nápadům a trendům v oblasti předškolní pedagogiky, což mě velice zajímá.

 

Mám vystudovanou střední pedagogickou školu v Litoměřicích, na kterou jsem po složení maturitní zkoušky navázala studiem na vysoké škole, kterou studuji i v současnosti.

Během studia na střední škole jsem se zúčastnila programu PEER aktivisté organizovaného pod pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích. Tento program se zaměřoval na prevenci sociálně-patologických jevů u žáků prvního stupně základních škol. Dále mám kurz zdravotníka českého červeného kříže. Kromě samotných zdravotnických činností při různých závodech a dětských dnech jsem prezentovala základy první pomoci na různých programech pro děti, velmi často jsem základy první pomoci prezentovala u dětí v mateřských školách a na akcích pro tuto cílovou skupinu pořádané. Dále mohu nabídnout i složený kurz českého znakového jazyka, který vedl lektor společnosti Pevnost. V té samé době jsem se účastnila i nultého ročníku psychologie. Po stránce zkušeností mohu rovněž nabídnout dobrovolné aktivity s dětmi v rámci dobrovolnického centra Diecézní charity v Litoměřicích.

 

Střední škola mi poskytla skvělé základy v oblasti pedagogiky, psychologie, pedagogiky volného času i různých typech uměleckých aktivit (výtvarné techniky, hudba, dramatická výchova, tělesná výchova).

Mezi střední a vysokou školou jsem přes tři měsíce působila jako au-pair v německé rodině, což je další věc, kterou mohu nabídnout a to je velmi dobrá znalost německého jazyka. Tento pobyt mě obohatil v mnoha aspektech práce s malými dětmi i lidmi s mentálním postižením.

Po návratu jsem při studiu krátce pracovala jako osobní asistentka ve společnosti Hewer, kde bylo mou náplní práce věnovat se klientům, zejména seniorům a postiženým dětem, vytvářet s nimi individuální plány, naplňovat je.

 

Následně jsem na půl roku nastoupila jako pracovnice v sociálních službách v DOZP Severní Terasa, kde mou náplní práce byla krom nácviků sebe obslužné péče, podávání jídla a pití, podávání léčiv, individuálního plánování, aktivizace klientů i terapeutická činnost v rámci terapie uměním (aktivně jsme prováděli arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii). Tato pracovní pozice mi dala mnohé. Naučila mě trpělivosti, pečlivosti a dalece rozšířila mé schopnosti řešit operativně problémy a krizové situace. Tuto pozici jsem opustila, protože jsem cítila, že mě to mnohem více táhne k práci s dětmi.

Jsem velice kreativní, zodpovědná a trpělivá. Mezi mé záliby patří ruční práce, malování, vyrábění, pěší turistika, cyklistika a četba.

 

 

Lucie Bulíková

Vystudovala jsem střední školu pedagogickou,hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Poté mě přijali na vysokou školu v Ústí nad Labem na obor učitelství 1.stupně pro ZŠ.Na střední škole jsem se zúčastnila kurzu zdravotníka červeného kříže.
Krom obvyklé praxe jsem se během střední školy dobrovolně angažovala v přípravách Dnu dětí, Dnu země i Vánočních besídek,kde jsem děti doprovázela na klavír a na flétnu.
Mimo školu jsem navštěvovala ZUŠ, kde mě naučili hrát na klavír, kytaru a flétnu.Ve volném čase chodím na procházky do přírody. Také se aktivně věnuji "Agility" výcviku psů.
Práce v MŠ mne vždy lákala, protože ráda pracuji s dětmi. Od tohoto zaměstnání si slibuji prohloubení mých dosavadních zkušeností, upevnění a uplatnění teoretický dovedností získaných studiem a v neposlední řadě získání nových poznatků, postupů a zkušeností, které mohu uplatnit ve svém budoucím profesním životě.

 

 

Soňa Zelenková - provozní pracovnice

Před nástupem do MŠ sv. Zdislavy jsem pracovala jako operátorka pro ČD, v rámci sociálních služeb jsem také pracovala v domově důchodců Čížkovice. Svůj volný čas dělím mezi rodinu a dobrovolnictví při Diecézní Charitě. Když mi náhodou vyjde chvilka, ráda si přečtu nějakou knihu, nebo kouknu na dobrý film. V MŠ dělám od května 2014, a je to pro mne zcela nová zkušenost, kterou si zatím užívám.